Dokumenty

Strategie 2014–2020

Aktuální verze strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS-PM

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014-2020 „Náš region – naše radost“ byla po tříleté vytrvalé práci dopracována, dne 21. 12. 2015 schválena Sněmem Místní akční skupiny a 14. 1. 2016 zaregistrována do systému MS2014+.

Dne 1. 2. 2017 SCLLD splnila podmínky věcného hodnocení a byla schválena k podpoře. 

Strategie je střednědobým strategickým dokumentem regionu MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., na roky 2014-2020, který reaguje na konkrétní potřeby území a obsahuje konkrétní kroky k rozvoji regionu ve všech směrech. Vychází z přístupu plánování zdola nahoru a prohlubování místního partnerství v území. Zapojeni byli veřejná správa, neziskové organizace, podnikatelé, veřejnost.

Aktuální dokument strategie a finanční plán a indikátory:
PRILOHA-1-FINPLAN-INDIKATORY-12-2016
SCLLD_MAS-PM_ISRU_12-2016_V4

Zápisy z veřejných projednávání a jednání pracovních skupin: sclld_jednani_zapisy.pdf

Tvorba rozvojové strategie MAS byla podpořena z OP Technická pomoc

  • Tvorba integrované strategie MAS – Partnerství Moštěnka je podpořena z Operačního programu Technická pomoc v roce 2014 částkou 750 000 Kč.
  • Název projektu: Náš region – naše radost
  • Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00238

OPTP_logo_cr_upr

Olomoucký kraj podpořil tvorbu Integrované strategie území MAS-PM

  • Projekt „Integrovaná strategie území MAS – Partnerství Moštěnka na roky 2014–2020″ je realizován za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2013 příspěvkem 125 000 Kč.
  • Využití finančního příspěvku – tvorba ISÚ MAS-Partnerství Moštěnka na území obcí Olomouckého kraje
  • Olomoucký kraj podporuje vytvoření Casio Watches Deisel Watches Georg Jensen Watches integrované strategie rozvoje území MAS – Partnerství Moštěnka na období 2014-2020 v roce 2014 formou investičního příspěvku ve výši 115 000 Kč.

POV_OK_MAS-PM_ISRU_2014

Zlínský kraj podpořil tvorbu Integrované strategie MAS – PM

  • Vytvoření Integrované strategie území MAS – Partnerství Moštěnka na roky 2014–2020 spolufinancuje v roce 2013 Zlínský kraj dotací 100 000 Kč.
  • Využití přidělené dotace – tvorba ISÚ MAS-Partnerství Moštěnka na území obcí Zlínského kraje.
  • Zlínský kraj je poskytovatelem návratné finanční pomoci na úhradu provozních nákladů MAS – Partnerství Moštěnka v roce 2014.

ZK_ISU_2014A

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje