Orgány

Výběrová komise

Výběrová komise je orgánem plnícím výběrovou funkci ve vztahu k realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Výběrová komise hodnotí a boduje předložené projekty podle schválených kritérií a bodovacích tabulek a navrhuje jejich pořadí dle přínosu projektů k naplňování záměrů a cílů SCLLD.

Členové Výběrové komise

Partner Zájmová skupina Sféra Zástupce
Občanské sdružení Lechotice. NET ZS N Ing. Petr Maňásek
Obec Lipová VS V Petr Hošťálek
Obec Němčice VS V Michal Štěpánek
Obec Tečovice VS V Ing. Jaromír Doležal
Občanská společnost DSI, o. s. ZS N Radek Polášek
AGROSTIS, s. r. o. ZE P Antonín Pospíšil
Josef Ležák ZE P Ing. Josef Ležák
Městys Dřevohostice VS V Petr Dostál
„Mariánov“ SHM N Ilona Grussová
Myslivecké sdružení Beňov – Prusy SHM N Štěpán Habčák
TJ Moravan Kostelec u Holešova SHM N Tomáš Hlobil
TJ Prusinovice, o.s. SHM N Aleš Pumprla
„Moravský ornitologický spolek –
středomoravská pobočka ČSO“
ZS N Jiří Šafránek
Obec Stará Ves VS V Jiřina Mádrová
Marie Klvaňová FO P Marie Klvaňová
Obec Říkovice VS V Radomír Možiš
Obec Přestavlky VS V Jana Macháčková, DiS
„Všetuláci sobě“ ZS N Lenka Karhanová

VS – veřejná správa, ŠVZ – školy a vzdělávací zařízení, ŽP – živnostníci a nezemědělští podnikatelé, ZE –zemědělští podnikatelé (soukromí zemědělci a zástupci zemědělských podniků), SHM – sportovní, hasičské a myslivecké spolky, ZS – zájmové spolky (kulturní, národopisné, volnočasové, enviromentální aj. sdružení), CI – církve, FO – fyzické osoby, V – veřejná sféra, N – nezisková sféra, P – podnikatelská sféra

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje