Místní akční skupina

Projekty a výzvy CLLD

MAS – Partnerství Moštěnka zpracovává programové rámce Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost.

První výzvy pro vybraná opatření budou vyhlášeny na jaře 2017.

Opatření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS-PM

PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP
A1 Podpora udržitelné a bezpečné dopravy
A2 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování
A3 Podpora kvality a dostupnosti infrastruktury vzdělávání a celoživotního učení
A4 Obnova památek kulturního dědictví
A5 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků
PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV
B1 Podpora investic do rostlinné a živočišné výroby
B2 Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
B3 Podpora investic do lesnických technologií a technologií na zpracování lesnických produktů
B4 Podpora lesnické infrastruktury
B5 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
B6 Podpora investic do nezemědělských činností a agroturistiky
B7 Podpora spolupráce, rozvoj krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
Projekt spolupráce
PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ
C1 Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování
C2 Podpora prorodinných opatření
C3 Podpora zaměstnanosti a zahájení podnikatelské činnosti
C4 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků

V případě zájmu o konzultaci Vašeho projektového záměru kontaktujte:

  • Programový rámec IROP: Markéta Poláchová Kropáčková, tel: 737 775 991, marketa.kropackova@mas-mostenka.cz
  • Programový rámec PRV: Michaela Zmeškalová, tel: 733 784 707, michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz
  • Programový rámec OPZ: Marie Tesařová, tel: 734 435 217, marie.tesarova@mas-mostenka.cz

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje