Výzvy SCLLD 2014-2020 – OPZ

1. Výzva – Podpora prorodinných opatření

VÝZVA

1. Výzva MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 – Statut místní akční skupiny MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., obsahující Jednací a volební řád MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., a Etický kodex Člena Výběrové komise Místní akční skupiny

SEMINÁŘ

Pozvánka na seminář pro žadatele – 18. 4. 2017, 15:30 hodin, zasedací místnost Obecního úřadu Kostelec u Holešova

Prezentace ze semináře pro žadatele

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí – Výzva 1 OPZ MAS – Partnerství Moštěnka – Podpora prorodinných opatření

VĚCNÉ HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS – věcné hodnocení)– 1. Výzva MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS – výběr projektů – 1. Výzva MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. – OPZ – Podpora prorodinných opatření

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje