Výzvy SCLLD 2014-2020 – OPZ

3. Výzva – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování

Avízo výzvy (12/2017) před schválením Řídícím orgánem – může dojít ke změnám v textu výzvy i příloh!

VÝZVA

3. Výzva MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. – OPZ – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 – Statut místní akční skupiny MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., obsahující Jednací a volební řád MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., a Etický kodex Člena Výběrové komise Místní akční skupiny

Příloha č. 4 – Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu z OPZ předložených na základě výzvy Místní akční skupiny

Příloha č. 5 – Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 – Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Příloha č. 7 – Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba

Příloha č. 8 – Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha č. 9 – Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje