Výzvy SCLLD 2014-2020 – IROP

10. Výzva – Sociální služby II

Výzva vyhlášena od 13. 1. 2021, 8:00 hod. do 12. 2. 2021, 18:00 hod.

Konzultace k výzvě se budou poskytovat telefonicky, mailem či osobně po předchozí dohodě.

Seminář pro žadatele se vzhledem k současné společenské situaci neuskuteční.

VÝZVA

Výzva č. 10 MAS – Partnerství Moštěnka – IROP – Sociální služby II

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Hodnotící kritéria – Sociální služby II

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádostí o podporu

VĚCNÉ HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ K PODPOŘE

Seznam vybraných projektů v 10. výzvě IROP MAS-PM

Zápisy z jednání

Etický kodex hodnotící a výběrové komise

Seznam projektů navržených k podpoře

Zápis z jednání Výběrové komise v 10. výzvě MAS v PR IROP z 9. 4. 2021

Zápis z jednání Hodnotící komise v 10. výzvě MAS v PR IROP z 9. 4. 2021

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádosti o podporu podané do Výzvy 10 MAS v PR IROP

Zápis z jednání a Programového výboru Místní akční skupiny z 10.-13. 5. 2021 + hlasování a etický kodex

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje