Místní akční skupina

Komunitní práce v Moštěnce (OP Z+)

Základní informace o projektu:

  • Název projektu: Komunitní práce v MAS – Partnerství Moštěnka I
  • Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000111
  • Datum zahájení: 1. 1. 2023
  • Datum ukončení: 31. 12. 2025

Popis projektu:

  • Projekt je zaměřený na realizaci komunitní sociální práce v MAS – Partnerství Moštěnka, jeho cílovými skupinami jsou: osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené, senioři, neformální pečující, osoby pečující o malé děti, veřejnost. Cílem projektu je posílení komunitní sounáležitosti a sociálního začleňování prostřednictvím aktivit zaměřených na podporu komunitní práce včetně komunitních center v Bochoři a Dřevohosticích, na podporu neformálních pečujících (k dispozici bude podpůrná skupina pro neformálně pečující a odborný pracovník domácí hospicové péče), na podporu mezigeneračních programů a realizaci 78 komunitních táborů.

Plakát povinné publicity A3: ke stažení v pdf

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje