Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost

img_0967Obecně prospěšná společnost – o.p.s. je neziskovou organizací, která vznikla na podporu rozvoje regionu a usiluje   o zkvalitnění venkovského života.     Byla založena v roce 2004 jako občanské sdružení a po změně právní formy v roce 2014 se stala obecně prospěšnou společností.  Jejími zakladateli jsou DSO mikroregionu Moštěnka, Mikroregion Holešovsko a Mikroregion Žídelná

Co je naším cílem…

 • ochrana nejvýznamnějších hodnot území mikroregionů Moštěnka, Holešovsko, Žídelná, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá a estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé životní prostředí
 • zvýšení ekonomické prosperity a kvality života obyvatel, včetně podpory malého a středního podnikání, rozvoje zaměstnanosti, rozvoje hospodářského, sociálního a kulturního života v obcích
 • zabezpečení koordinovaného postupu společnosti při všestranném rozvoji výše uvedeného území, soustředění sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem možnosti jednotlivých členů, včetně zajišťování příslušných finančních zdrojů
 • podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni a zabezpečení koordinovaného postupu všech subjektů v území k všestrannému rozvoji za dodržení principů trvale udržitelného rozvoje

Co nabízíme…

 • konzultační, poradenská a informační činnost při přípravě a realizaci projektů v oblasti obnovy a rozvoje venkova, při získávání grantů a dotací z evropských, národních, krajských a jiných zdrojů včetně realizace výběrových řízení
 • služby podporující rozvoj venkova a zemědělství, včetně přípravy námětů, návrhů a iniciativ
 • služby v oblasti strategického plánování
 • organizování činností zaměřených na zapojování veřejnosti do akcí rozvoje venkova
 • organizování konferencí, seminářů, školení, besed, odborných kurzů, stáží a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti pro podporu obnovy a rozvoje venkova
 • organizování odborných setkání pro předávání dobrých zkušeností a příkladů dobré praxe
 • zajištění realizace kulturních, společenských, národopisných, sportovních a volnočasových akcí
 • navazování kontaktů a spolupráce v České republice i v zahraničí.
 • podpora a koordinace v oblasti vzdělávání, sociálních záležitostí, zdravotnictví a trhu práce

 

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje