MAP II pro ORP Holešov

Kdo MAP tvoří

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Při sestavování výboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území.

Řídící výbor je především platformou:

 • kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení),
 • která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP,
 • která zprostředkovává přenos informací v území,
 • která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.
 Předseda Řídícího výboru Ing. Martin Bartík (předseda Mikroregionu Holešovsko)
 Zástupce zřizovatelů škol

Mgr. Rudolf Seifert (starosta Města Holešova)

Mgr. Petr Chvátal (vedoucí odboru kultury, školství a památkové péče Holešov)

RNDr. Ladislav Zavadil (zastupitel Obce Žeranovice)

Zástupce obcí, které nezřizují školu Mgr. Lenka Koutná (starostka Obce Kurovice)
Vedení škol, výborní učitelé, zástupci školních družin

Mgr. Jarmila Růžičková (ředitelka 1. Základní školy Holešov)

Lenka Krčová (ředitelka Mateřské školy Sluníčko Holešov)

PaedDr. Zdeněk Janalík (ředitel Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov)

PaedDr. Libuše Procházková (pedagog 1. Základní školy Holešov)

Mgr. Monika Obšivačová (pedagog Základní školy Přílepy)

Zástupci neformálního a zájmového vzdělávání

Mgr. Jarmila Vaclachová (ředitelka TYMY – Středisko volného času Holešov)

Mgr. Klára Zalabáková (vedoucí a sociální pracovník, Charita Holešov)

Bc. Irena Železná (vedoucí Městské knihovny Holešov)

Zástupce Zlínského kraje, KAP Ing. Radovan Výsmek (člen realizačního týmu KAP, Odbor školství, mládeže a sportu, KÚZK)
Zástupce centra podpory projektu SRP ve Zlínském kraji Ing. Bc. Radka Krčková (odborný poradce CP projektu SRP)
Zástupce rodičů (doporučení školskými radami nebo NNO sdružující rodiče) Ing. Pavel Karhan (zástupce rodičů, 1. Základní škola Holešov)
Zástupce MAS Markéta Poláchová Kropáčková (ředitelka MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.)

Partnerství MAP

Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů. Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních aktérů v příslušném území MAP. Spolupráce v území je základem pro vytváření MAP.

Organizace partnerství a spolupráce by měla odrážet členění podle těchto tří základních skupin:
 • zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení (včetně soukromých a církevních zřizovatelů),
 • školy a poskytovatelé vzdělávání (mateřské školy, základní školy, speciální školy, základní umělecké školy, školská zařízení, neziskové vzdělávací organizace),
 • uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče).
Spolupráce v partnerství musí probíhat podle principu zapojení veřejnosti. Realizátor projektu zapojí partnery do vytváření plánu tak, že bude realizovat jednu nebo více z uvedených aktivit po oboustranné dohodě s partnery:
 • pravidelné informování, např. prostřednictvím webu,
 • aktivním informování na společných nebo individuálních jednáních,
 • konzultování – sběr a vypořádání připomínek, zjišťování postojů a stanovisek k částem vznikajícího Místního akčního plánu a k finálnímu plánu,
 • zapojení do pracovních skupin nebo Řídícího výboru

Seznam MŠ, ZŠ zapojených do projektu MAP

Pracovní skupiny

„Rozvoj čtenářské gramotnosti“

 Helena Moravčíková (vedoucí PS) 2. Základní škola Holešov
 Tereza Zalabáková 3. Základní škola Holešov
 Lenka Hýžová 3. Základní škola Holešov
 Gabriela Kovářová 3. Základní škola Holešov
 Hana Zaoralová Městská knihovna Holešov

„Rozvoj matematické gramotnosti“

 Zdeněk Ballnér (vedoucí PS) 2. Základní škola Holešov
 Ivana Oralová MŠ Radost Holešov
 Jarmila Vaclachová TYMY – Středisko volného času Holešov
 Dagmar Stojanová 1. Základní škola Holešov
 Libuše Procházková 1. Základní škola Holešov

„Rovné příležitosti“

Lenka Krčová (vedoucí PS) MŠ Sluníčko Holešov
Jana Možíšová ZŠ Kostelec u Holešova
Petra Šínová ZŠ a OU Holešov
Martin Bartík Obec Rymice
Lenka Veselá ZŠ a MŠ Rymice

„Financování“

Jarmila Růžičková (vedoucí PS) 1. Základní škola Holešov
Veronika Bartošková Město Holešov
Libuše Kolomazníková 1. ZŠ Holešov, ekonomka
Michaela Zmeškalová MAS – Partnerství Moštěnka, šablony
Zuzana Šálková MAS – Partnerství Moštěnka, dotační management

REALIZAČNÍ TÝM

Markéta Poláchová Kropáčková – hlavní manažer projektu

Marie Tesařová – koordinátor MAP

Zuzana Šálková – koordinátor implementace MAP

Jarmila Růžičková – odborný konzultant pro oblast základního vzdělávání

Lenka Krčová – odborný konzultant pro oblast předškolního vzdělávání

Amina Lami Akorede – sdílený rodilý mluvčí AJ

Jana Novotná – sdílený logoped

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje