Výzvy SCLLD 2014-2020 – OPZ

3. Výzva – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování

Třetí výzva MAS v Programovém rámci OPZ byla vyhlášena 12. 2. 2018. Žádosti je možné podávat do 31. 5. 2018.

VÝZVA

3. Výzva MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. – OPZ – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování

PŘÍLOHY

PPříloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 – Statut místní akční skupiny MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., obsahující Jednací a volební řád MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., a Etický kodex Člena Výběrové komise Místní akční skupiny

Příloha č. 4 – Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu z OPZ předložených na základě výzvy Místní akční skupiny

Příloha č. 5 – Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 – Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Příloha č. 7 – Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba

Příloha č. 8 – Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha č. 9 – Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

SEMINÁŘE

Pozvánka na seminář pro žadatele – 6. 3. 2018, 15:00 hodin, kancelář MAS, budova Obecního úřadu Kostelec u Holešova

Prezentace ze semináře pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele – 19. 11. 2018, 10 hodin, kancelář MAS, budova Obecního úřadu Kostelec u Holešova

Prezentace ze semináře pro příjemce

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí – Výzva 3 OPZ MAS – Partnerství Moštěnka – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování

VĚCNÉ HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS – věcné hodnocení) + Prezenční listina – 3. Výzva MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. – OPZ – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS – výběr projektů – 3. Výzva MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. – OPZ – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje