Výzvy SCLLD 2014-2020 – OPŽP

Výzva MAS – Realizace ÚSES a Protierozní opatření

Dne 15. 2. 2019 vyhlásila MAS – Partnerství Moštěnka výzvu na podporu realizace ÚSES a protierozních opatření. Sběr žádostí o podporu probíhá od 15. 2. 2019 – 9 hod. do 28. 11. 2019 – 20 hod.

VÝZVA

Výzva byla aktualizována – ukončení příjmu žádostí bylo prodlouženo do 28. 11. 2019, 20:00 hod.

Výzva MAS – Partnerství Moštěnka – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatření – AKTUALIZOVANÁ

Výzva MAS – Partnerství Moštěnka – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatření

PŘÍLOHY VÝZVY – NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACE

Kritéria pro hodnocení žádosti – SC 4.3 Realizace ÚSES, protierozní opatření

Interní postupy MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., pro implementaci SCLLD – OPŽP

Náklady obvyklých opatření MŽP

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

Standardy péče o přírodu a krajinu – Výsadba stromů

Standardy péče o krajinu – Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině

PRAVIDLA

Pravidla pro žadatele a příjemce v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020

METODIKY

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních nákladů v OPŽP 2014-2020

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí – Realizace ÚSES a Protierozní opatření, Realizace sídelní zeleně

VĚCNÉ HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Zápis z jednání Hodnotící komise MAS k výzvě v PR OPŽP Realizace ÚSES a Protierozní opatření

Zápis z jednání Výběrové komise MAS k výzvě v PR OPŽP Realizace USES a Protierozní opatření

Zápis z jednání Programového výboru k výzvě v PR OPŽP Realizace USES a Protierozní opatření

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje