Období 2014–2020

Projekt spolupráce PRV

Předmětem projektu spolupráce je řešení společného zájmu několika subjektů s využitím přidané hodnoty spolupráce, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Společný projekt přináší posílení místních aktivit. Místní akční skupiny projektem realizují výstupy, které přináší trvalou hodnotu obyvatelům či návštěvníkům území každé spolupracující MAS. Zároveň tyto projekty vytváří přátelské vazby mezi samotnými MAS a mezi obyvateli MAS. Projekty spolupráce nespočívají pouze ve společné výměně informací, zkušeností, ale především ve spolupráci na řešení společných problémů, potřeb území nebo využití existujícího potenciálu území. V letech 2009 – 2015 MAS realizovala 9 projektů spolupráce.

Pro období do roku 2022 je předpokládáno řešení jednoho projektu spolupráce. Zaměření projektu spolupráce má oporu ve SCLLD spolupracujících MAS. Ve strategii MAS-PM byla jako vhodná ke spolupráci identifikována témata: podpora místní produkce , společná podpora turistického ruchu, podpora informování a vzdělávání (realizace společných vzdělávacích, propagačních, informačních akcí, exkurzí, pořízen zázemí pro vzdělávací akce), výměna zkušeností a dobré praxe.

 

 

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje