Projekty

MAP

Celkem 4 Místní akční plány vzdělávání (MAP) vznikají na území působnosti MAS – Partnerství Moštěnka: MAP pro ORP Přerov, ORP Holešov, ORP Zlín a obec Pravčice je řešena v rámci MAP pro ORP Kroměříž.

MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol a rozvoj potenciálu každého žáka. Důležitým aspektem MAP je vznik funkčního místního partnerství zřizovatelů, ředitelů škol a vzdělávacích organizací – NNO, školních družin, soukromých vzdělávacích institucí a dalších subjektů.

Projekty jsou realizovány na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plány rozvoje vzdělávání (Výzva MŠMT č. 02_15_005).

MAP ORP Holešov

MAP ORP Kroměříž

MAP ORP Přerov

  • Příprava Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Přerov, nositel projektu Statutární město Přerov, odkaz na webovou prezentaci:
  • http://mapprerovsko.rarsm.cz/

MAP ORP Zlín

Strategické rámce MAP jsou přístupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje