Výzvy SCLLD 2014-2020 – IROP

7. Výzva – Obnova památek kulturního dědictví

VÝZVA

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Interních postupů pro OP IROP – Pravidla pro jednání jednotlivých orgánů v souvislosti s realizací projektů IROP v rámci CLLD

Příloha č. 2 Interních postupů – Etický kodex člena Hodnotící komise MAS

Příloha č. 3 Interních postupů – Etický kodex člena Programového výboru MAS

Příloha č. 4 Interních postupů – Etický kodex člena Kontrolního a monitorovacího výboru

Příloha č. 5 Interních postupů – Etický kodex zaměstnanců MAS

VÝZVA IROP

Výzva č. 55 Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD

SEMINÁŘ

Pozvánka na seminář pro žadatele – 14. 1. 2019, 11:00 hodin, zasedací místnost MAS – Partnerství Moštěnka (Kostelec u Holešova 58)

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí – 7. výzva IROP MAS – Partnerství Moštěnka – Obnova památek kulturního dědictví

VĚCNÉ HODNOCENÍ A VÝBĚR ŽÁDOSTÍ K PODPOŘE

Projekty vybrané k podpoře v 7. výzvě IROP MAS – Partnerství Moštěnka – Obnova památek kulturního dědictví

Zápis z jednání Hodnotící komise k 7. výzvě IROP MAS – Partnerství Moštěnka – Obnova památek kulturního dědictví

Zápis ze 7. jednání Programového výboru MAS – rozhodovací orgán

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje