Výzvy SCLLD 2014-2020 – PRV

Výzva MAS č. 8 Programu rozvoje venkova

Dne 2. 10. 2023 vyhlašujeme 8. výzvu v Programovém rámci PRV. V rámci 8. výzvy je možno žádat ve Fichi 9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Sběr žádostí o podporu se uskuteční od 9. 10. 2023 do 1. 11. 2023.

VÝZVA

Výzva MAS č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova

PŘÍLOHY VÝZVY

F9 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – aby se Vám formulář fiche otevřel, je třeba si jej nejdříve stáhnout do PC a z něj opět otevřít.

Interní postupy pro PRV platné pro 8. výzvu (platnost od 18. 9. 2023)

Soulad s plánem rozvoje obce

PRAVIDLA

Pravidla pro žadatele – Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – zpřesnění pro rok 2023

POMOCNÉ DOKUMENTY K VÝZVĚ

Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova – verze 6

PŘIJATÉ ŽÁDOSTI

Seznam přijatých žádostí do 8. výzvy MAS v rámci Programového rámce PRV

ZÁPISY K 8. VÝZVĚ

Zápis z jednání Hodnotící komise Místní akční skupiny k věcnému hodnocení 8. výzvy MAS-PM – Programu rozvoje venkova

Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny k věcnému hodnocení 8. výzvy MAS-PM – Programu rozvoje venkova

VÝSLEDKY 8. VÝZVY

Seznam podpořených projektů v rámci 8. výzvy MAS-PM

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje