Obecně prospěšná společnost

MAP IV pro ORP Holešov

Základní informace o projektu MAP IV:

Název projektu: Místní akční plán vzdělávání IV pro ORP Holešov

Registrační číslo projektu: 

Datum zahájení: 1. 12. 2023

Datum ukončení: 31. 12. 2025

Rozpočet projektu: 

Plakát povinné publicity A3: ke stažení v pdf

Místní akční plán vzdělávání IV pro ORP Holešov podporuje prohloubení společného plánování v oblasti vzdělávání v území. Je zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, tj. oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Důraz je kladen na podporu škol a jejich spolupráce, zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. Navazuje na předchozí MAPy a zahrnuje implementaci vybraných opatření z akčních plánů na roky 2024 a 2025.

Projekt je realizovaný na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plány rozvoje vzdělávání (Výzva MŠMT č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP).

Výstupy z MAP I jsou dostupné na stránkách Mikroregionu Holešovsko, z MAP II a MAP III na stránkách MAS – Partnerství Moštěnka.

Strategické rámce MAP jsou přístupné z: https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap

Stránka MAP pro ORP Holešov na Facebooku

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje