Výzvy SCLLD 2014-2020 – PRV

Výzva MAS č. 7 Programu rozvoje venkova

Dne 14. 3. 2022 vyhlašujeme 7. výzvu v Programovém rámci PRV. V rámci 7. výzvy je možno žádat ve Fichi 1 Podpora investic do rostlinné a živočišné výroby a Fichi 9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Sběr žádostí o podporu se uskuteční od 21. 3. 2022 do 18. 4. 2022.

VÝZVA

Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova

PŘÍLOHY VÝZVY

F1 – Podpora investic do rostlinné a živočišné výroby – aby se Vám formulář fiche otevřel, je třeba si jej nejdříve stáhnout do PC a z něj opět otevřít.

F9 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – aby se Vám formulář fiche otevřel, je třeba si jej nejdříve stáhnout do PC a z něj opět otevřít.

Interní postupy pro PRV platné pro 7. výzvu (platnost od 8. 2. 2021)

Soulad s plánem rozvoje obce

Výpočet intenzity chovu hospodářských zvířat – rok 2021 (F1 – PK 5 Podpora živočišné výroby)

Pravidla pro konzultace projektových záměrů na MAS (F9 – PK 5 Spolupráce s MAS)

PRAVIDLA

Pravidla pro žadatele – Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – zpřesnění pro rok 2022

POMOCNÉ DOKUMENTY K VÝZVĚ

Projekty podpořené prostřednictvím MAS – Partnerství Moštěnka v rámci SCLLD 2014–2020

Formulář konzultace projektového záměru na MAS – vzor

Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova – verze 5

Generování Žádosti o dotaci na Portálu farmáře – návod

KONZULTACE PRO ŽADATELE

Manažerka pro programový rámec PRV bude pro individuální konzultace žadatelů k dispozici v kanceláři MAS po předchozí telefonické domluvě a rezervaci termínu. Dále je pro žadatele k dispozici informační PREZENTACE K 7. VÝZVĚ.

PŘIJATÉ ŽÁDOSTI

Seznam přijatých žádostí do 7. výzvy MAS v rámci Programového rámce PRV

VÝSLEDKY 7. VÝZVY

Seznam podpořených a nepodpořených žádostí o dotaci v rámci 7. výzvy MAS-PM

ZÁPISY K 7. VÝZVĚ

Zápis z jednání Hodnotící komise Místní akční skupiny k věcnému hodnocení 7. výzvy MAS-PM – Programu rozvoje venkova

Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny k věcnému hodnocení 7. výzvy MAS-PM – Programu rozvoje venkova

Zápis z jednání Programového výboru Místní akční skupiny 5/2022 ze dne 13. 6. 2022

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje