Výzvy SCLLD 2014-2020 – PRV

Výzva MAS č. 6 Programu rozvoje venkova

Dne 1. 3. 2021 vyhlašujeme 6. výzvu v Programovém rámci PRV. V rámci 6. výzvy je možno žádat ve Fichi 6 Podpora investic do nezemědělských činností a agroturistiky a Fichi 9 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Sběr žádostí o podporu bude ukončen 30. 4. 2021.

VÝZVA

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova

PŘÍLOHY VÝZVY

F6 – Podpora investic do nezemědělských činností a agroturistiky – aby se Vám formulář fiche otevřel, je třeba si jej nejdříve stáhnout do PC a z něj opět otevřít. Nebo otevřete ZDE.

F9 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – aby se Vám formulář fiche otevřel, je třeba si jej nejdříve stáhnout do PC a z něj opět otevřít. Nebo otevřete ZDE.

Interní postupy pro PRV platné od 8. 2. 2021

Soulad s MAP pro PRV

Soulad s plánem rozvoje obce

PRAVIDLA

Pravidla pro žadatele – Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – 6. výzva

POMOCNÉ DOKUMENTY K VÝZVĚ

Počet obyvatel v obcích k 1. 1. 2020

Projekty podpořené prostřednictvím MAS – Partnerství Moštěnka v rámci SCLLD 2019–2020

Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova – verze 5

Generování Žádosti o dotaci na Portálu farmáře – návod

SEMINÁŘ

Prezenční seminář byl z důvodu přijatých protiepidemiologických opatření nahrazen prezentací – prezentace k 6. výzvě v PR PRV ke stažení ZDE.

PŘIJATÉ ŽÁDOSTI

Seznam přijatých žádostí do 6. výzvy MAS v Programu rozvoje venkova

VÝSLEDKY 6. VÝZVY

Seznam podpořených a nepodpořených žádostí o dotaci v rámci 6. výzvy MAS-PM

ZÁPISY K 6. VÝZVĚ

Zápis z jednání Hodnotící komise Místní akční skupiny k věcnému hodnocení 6. výzvy MAS-PM – Programu rozvoje venkova

Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny k věcnému hodnocení 6. výzvy MAS-PM – Programu rozvoje venkova

Zápis se 7. jednání Programového výboru Místní akční skupiny, 28. 6. 2021+ Příloha

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje