Dokumenty

Výroční zprávy

Výroční zprávy MAS – Partnerství Moštěnka, o. p. s., za jednotlivé roky informují o činnosti MAS a jejím hospodaření. Najdete zde základní údaje o MAS, její strategii, organizaci, přehled o činnosti MAS a realizaci Strategického plánu Leader. Dále jsou zde informace o propagaci, partnerství, spolupráci a financování.

Výroční zpráva MAS – Partnerství Moštěnka 2022

Výroční zpráva 2022

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu

Výroční zpráva MAS – Partnerství Moštěnka 2021

Výroční zpráva 2021

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu

Výroční zpráva MAS – Partnerství Moštěnka 2020

Výroční zpráva 2020

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu

Výroční zpráva MAS – Partnerství Moštěnka 2019

Výroční zpráva 2019

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu

Výroční zpráva MAS – Partnerství Moštěnka 2018

Výroční zpráva 2018

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu

Výroční zpráva MAS – Partnerství Moštěnka 2017

Výroční zpráva 2017

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu

Výroční zpráva MAS – Partnerství Moštěnka 2016

Výroční zpráva 2016

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu

Výroční zpráva MAS – Partnerství Moštěnka 2015

Obsahuje také údaje o nové strategii komunitně vedeného místního rozvoje „Náš region – naše radost“.

Výroční zpráva 2015

Zpráva auditora + účetní výkazy

Výroční zpráva MAS – Partnerství Moštěnka 2014

Výroční zpráva 2014

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Výroční zpráva MAS – Partnerství Moštěnka 2013

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva MAS – Partnerství Moštěnka 2012

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva MAS – Partnerství Moštěnka 2011

Výroční zpráva 2011

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje