Výzvy SCLLD 2014-2020 – OPZ

4. Výzva – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků

Čtvrtá výzva MAS v Programovém rámci OPZ byla vyhlášena 12. 2. 2018. Uzávěrka výzvy je 30. 4. 2018 v 12.00 hod.

VÝZVA

4. Výzva MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. – OPZ – Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 – Statut místní akční skupiny MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., obsahující Jednací a volební řád MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., a Etický kodex Člena Výběrové komise Místní akční skupiny

Příloha č. 4 – Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu z OPZ předložených na základě výzvy Místní akční skupiny

Příloha č. 5 – Podnikatelský plán

Příloha č. 6 – Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik

Příloha č. 7 – Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik

SEMINÁŘE

Pozvánka na seminář pro žadatele – 6. 3. 2018, 15:00 hodin, kancelář MAS, budova Obecního úřadu Kostelec u Holešova

Prezentace ze semináře pro žadatele

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Ve 4. výzvě MAS Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků v Programovém rámci OPZ nebyl přijat žádný projekt. Administrace výzvy byla ukončena.

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje