Místní akční skupina

Partneři

Přihláška k partnerství

Podmínky pro přistoupení nových partnerů k Místní akční skupině jsou vymezeny v Statutu Místní akční skupiny a Partnerské smlouvě. Partnerem MAS se mohou stát fyzické i právnické osoby s trvalým pobytem či sídlem firmy nebo organizace v regionu, nebo jsou pro dané území příslušné, vyvíjí zde svou činnost a chtějí se podílet na práci naplňující cíle Místní akční skupiny.

Podmínky pro přijetí partnera

 • a) Podmínkou pro přijetí Partnera je rozhodnutí nejvyššího orgánu Místní akční skupiny – Sněmu
 • b) Podmínkou pro vyloučení Partnera je rozhodnutí nejvyššího orgánu Místní akční skupiny – Sněmu
 • c) Ukončení Partnerství ze strany Partnera je možné písemnou žádostí a to ke dni podání žádosti
 • d) Partner musí mít na území působnosti Místní akční skupiny trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu, nebo musí v území prokazatelně působit a vyvíjet svou činnost, a chce se podílet na práci naplňující cíle Místní akční skupiny. Rozhodnutí o místní působnosti je v kompetenci Místní akční skupiny
 • e) Partner se zavazuje k úhradě ročního příspěvku ve výši stanovené rozhodnutím Sněmu Místní akční skupiny dle příslušnosti k veřejné správě, neziskové sféře či podnikatelskému sektoru.
 • f) Žadatel se stává partnerem bezprostředně po aktu hlasování na Sněmu Místní akční skupiny

Práva partnerů

 • a) Partner je členem nejvyššího orgánu Místní akční skupiny – Sněmu a zúčastňuje se jejího zasedání
 • b) Má právo se aktivně účastnit na činnosti Místní akční skupiny
 • c) Může volit a být volen do všech orgánů Místní akční skupiny
 • d) Má právo definovat svou příslušnost k zájmové skupině

Povinnosti partnerů

 • a) Dodržovat Statut Místní akční skupiny a přijatá usnesení orgánů Místní akční skupiny
 • b) Platit příspěvek, jehož výši stanoví Sněm Místní akční skupin
 • c) Informovat o změnách, které nastanou na jeho straně (kontaktní a další údaje)
Na základě doručené přihlášky a schválení nového partnera Sněmem Místní akční skupiny je s novým partnerem podepsána Partnerská smlouva.

Partnerska smlouva.pdf
Přihláška ke členství.doc

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje