Výzvy SCLLD 2014-2020 – OPŽP

Výzva MAS – Realizace sídelní zeleně

Dne 15. 2. 2019 MAS – Partnerství Moštěnka vyhlásila výzvu na podporu sídelní zeleně. Sběr žádostí o podporu probíhá od 15. 2. 2019 – 9 hod. do 28. 11. 2019 – 20 hod.

VÝZVA

Výzva byla k 14. 10. 2019 aktualizovaná – ukončení příjmu žádostí prodlouženo do 28. 11. 2019, 20:00 hod.

Výzva MAS – Partnerství Moštěnka – OPŽP – Realizace sídelní zeleně – AKTUALIZOVANÁ

Výzva MAS – Partnerství Moštěnka – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

PŘÍLOHY VÝZVY – NAVAZUJÍCÍ DOKUMENTACE

Kritéria pro hodnocení žádosti – SC 4. Sídelní zeleň

Interní postupy MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., pro implementaci SCLLD – OPŽP

Náklady obvyklých opatření MŽP

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

Standardy péče o přírodu a krajinu – Výsadba stromů

Standardy péče o přírodu a krajinu – Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině

PRAVIDLA

Pravidla pro žadatele a příjemce v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020

METODIKY

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních nákladů v OPŽP 2014-2020

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí – Realizace ÚSES a Protierozní opatření, Realizace sídelní zeleně

VĚCNÉ HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Zápis z jednání Hodnotící komise MAS k věcnému hodnocení výzvy v PR OPŽP Realizace sídelní zeleně

Zápis z jednání Výběrové komise k věcnému hodnocení výzvy v PR OPŽP Realizace sídelní zeleně

Zápis z jednání Programového výboru k výběru projektů ve výzvě v PR OPŽP Realizace sídelní zeleně

 

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje