Výzvy SCLLD 2014-2020 – PRV

Výzva MAS č. 4 Programu rozvoje venkova

V pondělí 21. 1. 2019 byla vyhlášena 4. výzva MAS Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí se uskutečnil od 11. 3. 2019 do 29. 3. 2019.

VÝZVA

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

PŘÍLOHY VÝZVY

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků

PRAVIDLA

Pravidla pro žadatele – Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – 4. výzva

POMOCNÉ DOKUMENTY K  VÝZVĚ

SEMINÁŘ

Pozvánka na seminář pro žadatele k 4. výzvě MAS – Partnerství Moštěnka pro Program rozvoje venkova, 31. 1. 2019

PŘIJATÉ ŽÁDOSTI

Seznam přijatých žádostí do 4 výzvy MAS v Programu rozvoje venkova

VÝSLEDKY 4. VÝZVY

Seznam podpořených a nepodpořených žádostí o dotaci v rámci 4. výzvy MAS-PM

ZÁPISY K 4. VÝZVĚ

Zápis z jednání Hodnotící komise Místní akční skupiny, 16. 5. 2019

Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny, 16. 5. 2019

Zápis z jednání Programového výboru Místní akční skupiny, 21. 5. 2019

 

 

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje