Výzvy SCLLD 2021-2027 – OP TAK

1. výzva – Technologie pro MAS

MAS-PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových záměrů z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost: Technologie pro MAS.

Termín vyhlášení výzvy MAS: 26.2.2024 v 16 hodin

Zahájení příjmu projektových záměrů: 26.2.2024 v 16 hodin

Ukončení příjmu projektových záměrů: 8.4.2024 v 16 hodin

Datum ukončení realizace projektu: 30.6.2026

MAS bude přijímat žádosti prostřednictvím datové schránky. Podpora bude cílena na pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně infrastruktury a pořízení výrobních strojů a zařízení.

Text 1. výzvy MAS OP TAK: zde

Příloha 1: Projektový záměr: zde

Příloha 2: Kontrolní list administrativní kontroly: zde

Příloha 3: Kontrolní list věcného hodnocení: zde

Příloha 4: Vyjádření MAS o souladu se schválenou strategií: zde

Příloha 5: Vzor plné moci: zde

Příloha 6: Interní postupy OP TAK: zde

Seznam přijatých projektových záměrů OP TAK

Zápis z jednání Výběrové komise 15. 5. 2024

Příloha: Seznam projektových záměrů

Zápis z jednání Programového výboru MAS 15. 5. 2024

Příloha: Seznam schválených projektových záměrů 1. výzvy OP TAK

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje