Výzvy SCLLD 2023-2027 – SZP

1. Výzva SZP

MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. vyhlašuje ke dni 9. 4. 2024 Výzvu MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77.SP SZP 2021-2027.

Podpory budou přijímány v rámci Fiche 4 (Podpora malých a středních podniků) s alokací 6 000 000 Kč a dále Fiche 5 (Základní služby a obnova obcí) s alokací 8 000 000 Kč.

Termín vyhlášení výzvy: 9. dubna 2024

Termín zahájení příjmu žádostí: 16. dubna 2024

Termín ukončení příjmu žádostí: 10. května 2024

Kontaktní osobou pro tuto výzvu je Michaela Zmeškalová, tel. 733 784 707, email: michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz

Text 1. výzvy

Dokument Fiche 4 a Instruktážní list k žádosti o dotaci pro F4

Dokument Fiche 5 a Instruktážní list k žádosti o dotaci pro F5

Pravidla pro žadatele

Příručka pro výběr dodavatele

Způsob výběru projektů

Přehled projektů podpořených v SZP v období 2014-2020

Informace jsou dostupné také na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

Seznam přijatých žádostí 1. výzvy SZP

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje