Výzvy SCLLD 2014-2020 – PRV

Výzva MAS č. 5 Programu rozvoje venkova

V pondělí 10. 6. 2019 byla vyhlášena 5. výzva MAS Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí se uskutečnil od 24. 6. 2019 do 10. 7. 2019

VÝZVA

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

PŘÍLOHY VÝZVY

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků

PRAVIDLA

Pravidla pro žadatele – Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – 4. výzva

POMOCNÉ DOKUMENTY K  VÝZVĚ

SEMINÁŘ

Pozvánka na seminář pro žadatele k 5. výzvě MAS – Partnerství Moštěnka pro Program rozvoje venkova, 13. 6. 2019

PŘIJATÉ ŽÁDOSTI

Seznam přijatých žádostí do 5. výzvy MAS v Programu rozvoje venkova

VÝSLEDKY 5. VÝZVY

Seznam podpořených a nepodpořených žádostí o dotaci v rámci 5. výzvy MAS-PM

ZÁPISY K 5. VÝZVĚ

Zápis z jednání Hodnotící komise Místní a akční skupiny k věcnému hodnocení 5. Výzvy MAS-PM – Programu rozvoje venkova

Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny k věcnému hodnocení 5. Výzvy MAS-PM – Program rozvoje venkova

Zápis z 13. jednání Programového výboru Místní akční skupiny, 14. 8. 2019

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje