Výzvy SCLLD 2014-2020 – IROP

8. Výzva – Infrastruktura základních škol

VÝZVA

Aktualizovaná výzva č. 8 k 10. 10. 2019 – změna se týká data ukončení příjmu žádostí – bylo prodlouženo do 18. 10. 2019, 12:00 hod:

Výzva č. 8 – MAS – Partnerství Moštěnka – IROP – Infrastruktura základních školAKTUALIZOVANÁ

Výzva č. 8 – MAS – Partnerství Moštěnka – IROP – Infrastruktura základních škol

PŘÍLOHA

Příloha č. 1 – Hodnotící kritéria

Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádostí o podporu v 8. výzvě

Kontrolní list pro věcné hodnocení žádostí o podporu v 8. výzvě

SEMINÁŘE

Pozvánka na seminář pro žadatele – 30. 9. 2019 v 8.00 hod., zasedací místnost MAS – Partnerství Moštěnka, Kostelec u Holešova 58 (budova obecního úřadu)

VĚCNÉ HODNOCENÍ A VÝBĚR ŽÁDOSTÍ K PODPOŘE

Projekty vybrané k podpoře v 8. výzvě IROP MAS – Partnerství Moštěnka – Infrastruktura základních škol

Zápis z jednání Hodnotící komise MAS k věcnému hodnocení v 8. výzvě IROP MAS Infrastruktura základních škol

Zápis z jednání Výběrové komise MAS k 8. výzvě IROP MAS – Partnerství Moštěnka – Infrastruktura základních škol

Zápis z jednání Programového výboru (rozhodovací orgán) k výběru žádostí k podpoře v 8. výzvě IROP MAS – Partnerství Moštěnka

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje