Obecně prospěšná společnost

Komunitní energetika

Od podzimu 2021 MAS – Partnerství Moštěnka sleduje vývoj a možnosti v oblasti komunální a komunitní energetiky s cílem přispět k jejich rozvoji na území působnosti MAS. Na jaře 2022 začalo v obcích MAS mapování současného stavu nakládání s energiemi a potenciálu úspor a výroby energií, které bude podkladem energetické studie MAS – Partnerství Moštěnka. Na jejím základě bude možné založit komunitní energetické společenství a požádat o dotaci na jeho rozvoj z Modernizačního fondu.

Od října 2022 se MAS zapojila do projektu Národní sítě MAS „Energie do komunit“ financovaného z Fondů EHP a Norska 2014-2021. Cílem projektu bude během 12 měsíců vytvořit v celkem 26 obcích (z toho v jedné na území MAS – Partnerství Moštěnka) 26 energetických komunitních plánů, na jejichž tvorbě se budou podílet občané jednotlivých obcí, zástupci místních firem, samosprávy a lokálních spolků.

Komunitní energetika

  • Kooperace většího množství subjektů – města/obce, SME, jednotliví spotřebitelé, společenství
  • Orientace primárně na environmentální, sociální a hospodářské přínosy oproti generování zisku
  • Využití v ČR limitováno opožděným procesem transponování evropských energetických směrnic (odhad – rok 2023). EU směrnice 2018/2001 a 2019/944 přinášejí nové koncepty jako energetická společenství nebo společenství pro OZE pro překročení bariér
  • Další informace ZDE

Komunální energetika

  • Město/obec rozvíjí nové energetické zdroje a služby pouze v rámci svého majetku a na svém území
  • Snazší realizace než u komunitní energetiky vzhledem k instalaci na budovách vlastněných městem/obcí
  • Města/obce mohou své projekty transformovat do komunitních (včleněním do energetické komunity)
  • Pro realizaci není potřeba měnit současný právní rámec v ČR
  • Možnost vytvoření schémat a nástrojů pro podporu rozvoje decentralizované energetiky

Pro srovnání komunální a komunitní energetiky byly využity podklady Národní sítě MAS ČR.

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje