Orgány

Programový výbor

Programový výbor je rozhodovacím orgánem Místní akční skupiny.

Členové Programového výboru jsou voleni Sněmem z Partnerů Místní akční skupiny, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Do kompetence Programového výboru spadá zejména:
  • schválení uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
  • schválení rozpočtu Místní akční skupiny
  • distribuce veřejných finančních prostředků – schvaluje SCLLD
  • schvalování výzev k podávání žádostí
  • schvalování způsobu hodnocení, výběr projektů a výběrová kritéria
  • výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise
  • svolávání Sněmu Místní akční skupiny minimálně jedenkrát ročně
  • schvalování vnitřních předpisů organizační složky

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje