Strategie CLLD 2021-2027

Příprava Akčních plánů SCLLD 21+

Příprava Akčního plánu pro Programový rámec OPZ+

MAS – Partnerství Moštěnka v 1. polovině roku 2022 připravuje Akční plán pro Programový rámec OPZ+, ve kterém na základě potřeb v regionu budou podporovány komunitní aktivity, sociální poradenství a sociální práce na obcích a dobrovolnictví. Dále se počítá s podporou sdílené a neformální péče, včetně paliativní a hospicové péče, s podporou venkovských táborů a podporou mladých hasičů.

Aktuální kroky k přípravě

VÝZVA 1 – KOMUNITNÍ TÁBORY

Výzva 1/2022 prodloužena od 3. 5. 2022 do 16. 5. 2022 (15 hod.)

Revidované soubory:

Výzva 1/2022 k předkládání žádostí o zařazení do výběru k podpoře komunitních táborů na území MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. (uzávěrka 28. 4. 2022 v 15 hod.)

VÝZVA 2 – MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE

Výzva 2/2022 prodloužena od 3. 5. 2022 do 16. 5. 2022 (15 hod.)

Revidované soubory:

Výzva 2/2022 k předkládání žádostí o zařazení do výběru k podpoře mezigenerační spolupráce na území MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. (uzávěrka 28. 4. 2022 v 15 hod.)

VÝZVA 3 – DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

Výzva 3/2022 k předkládání žádostí o zařazení do výběru k podpoře aktivity podpora domácí hospicové péče na území MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. (uzávěrka 16. 5. 2022 v 15 hod.)

Uskutečněné kroky k přípravě

Aby připravované aktivity co nejvíce odrážely potřeby regionu, uskuteční se v únoru a březnu 2022 jednání k jednotlivým tématům, kde budeme upřesňovat jejich změření a nositele. K účasti na jednáních je nutno se předem přihlásit. Více informací je v přiložených pozvánkách

Pozvánka na jednání k přípravě komunitních venkovských táborů, 14. 2. 2022 v Kostelci u Holešova 58, 15.00 hod.

Pozvánka na jednání k podpoře mladých hasičů, 14. 2. 2022 v Kostelci u Holešova 58, 16.30 hod.

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje