Strategie CLLD 2021-2027

Příprava Akčních plánů SCLLD 21+

Příprava Akčního plánu pro Programový rámec OPZ+

MAS – Partnerství Moštěnka od začátku roku 2022 připravuje Akční plán pro Programový rámec OPZ+, ve kterém na základě potřeb v regionu budou podporovány komunitní aktivity a poradenství, podpora sdílené a neformální péče, včetně paliativní a hospicové péče, podpora komunitních táborů a mezigenerační programy.

Uskutečněné kroky k přípravě

Jednání k přípravě Akčního plánu SCLLD 2021+ na území MAS – Partnerství Moštěnka, 28. 1. 2022 v Bochoři. Vybrány doporučené oblasti pro přípravu AP OPZ+ a zastřešujícího projektu MAS.

Jednání k přípravě komunitních venkovských táborů + Jednání k přípravě podpory mezigenerační spolupráce, 14. 2. 2022 v Kostelci u Holešova. Zájemci o zapojení se do projektu OPZ+ informováni o podmínkách a připravovaných výzvách MAS pro partnery projektu, byly zjišťovány jejich problémy a potřeby v dané oblasti.

19. Sněm Místní akční skupiny, 27. 4. 2022 v Prusinovicích. Informování o přípravě realizace OPZ+ v MAS, potvrzení zaměření realizovaných aktivit.

Setkání zástupců Mikroregionu Holešovsko, 24. 5. 2022 v Rožnově pod Radhoštěm. Informování o přípravě Akčního plánu pro OPZ + s možností připomínek.

Setkání zástupců mikroregionu Moštěnka, 7. 6. 2022 v Radkově Lhotě. Informování o přípravě Akčního plánu pro OPZ+ s možností připomínek

Jednání Hodnotící komise MAS, 1. 6. 2022 v Kostelci u Holešova. Výběr žádostí o zapojení se do projektu MAS v OPZ+, které byly doporučeny ke schválení Programovému výboru MAS.

5. Jednání Programového výboru Místní akční skupiny, 13. 6. 2022 v Kostelci u Holešova. Schválení výběru žádostí o zařazení do projektu OPZ+ (výběr partnerů) – komunitní venkovské tábory, mezigenerační spolupráce, domácí hospicová péče.

7. Jednání programového výboru Místní akční skupiny, 8/2022 v Kostelci u Holešova. Schválení Akčního plánu pro OPZ+.

Výběr partnerů projektu MAS v programu OPZ+ (hodnocení výzev 1, 2, 3)

VÝSLEDKY VÝBĚRU PARTNERŮ – HODNOTÍCÍ KOMISE

Dne 1. 6. 2022 se uskutečnilo jednání Hodnotící komise MAS, která na základě svého hodnocení doporučila Programovému výboru podpořit vybrané žadatele. Následně Programový výbor MAS schválil výběr Hodnotící komise MAS a zařazeni do zastřešujícího projektu OPZ+ byli žadatelé uvedení v tabulce

VÝZVA 1 – KOMUNITNÍ TÁBORY

Výzva 1/2022 prodloužena od 3. 5. 2022 do 16. 5. 2022 (15 hod.)

Revidované soubory:

Výzva 1/2022 k předkládání žádostí o zařazení do výběru k podpoře komunitních táborů na území MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. (uzávěrka 28. 4. 2022 v 15 hod.)

VÝZVA 2 – MEZIGENERAČNÍ SPOLUPRÁCE

Výzva 2/2022 prodloužena od 3. 5. 2022 do 16. 5. 2022 (15 hod.)

Revidované soubory:

Výzva 2/2022 k předkládání žádostí o zařazení do výběru k podpoře mezigenerační spolupráce na území MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. (uzávěrka 28. 4. 2022 v 15 hod.)

VÝZVA 3 – DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

Výzva 3/2022 k předkládání žádostí o zařazení do výběru k podpoře aktivity podpora domácí hospicové péče na území MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. (uzávěrka 16. 5. 2022 v 15 hod.)

Příprava komunitních táborů a mezigenerační spolupráce

Aby připravované aktivity co nejvíce odrážely potřeby regionu, uskuteční se v únoru a březnu 2022 jednání k jednotlivým tématům, kde budeme upřesňovat jejich změření a nositele. K účasti na jednáních je nutno se předem přihlásit. Více informací je v přiložených pozvánkách

Pozvánka na jednání k přípravě komunitních venkovských táborů, 14. 2. 2022 v Kostelci u Holešova 58, 15.00 hod.

Pozvánka na jednání k podpoře mezigeneračních programů, 14. 2. 2022 v Kostelci u Holešova 58, 16.30 hod.

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje