Výzvy SCLLD 2014-2020 – OPZ

2. Výzva – Podpora zaměstnanosti

VÝZVA

2. Výzva MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. – OPZ – Podpora zaměstnanosti

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 – Statut místní akční skupiny MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., obsahující Jednací a volební řád MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., a Etický kodex Člena Výběrové komise Místní akční skupiny

SEMINÁŘ

Pozvánka na seminář pro žadatele – 18. 4. 2017, 15:30 hodin, zasedací místnost Obecního úřadu Kostelec u Holešova

Prezentace ze semináře pro žadatele

Pozvánka na seminář pro příjemce – 22. 8. 2017, 15:00 hodin, zasedací místnost Obecního úřadu Kostelec u Holešova

Prezentace ze semináře pro příjemce

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ

Seznam přijatých žádostí – Výzva 2 OPZ MAS – Partnerství Moštěnka – Podpora zaměstnanosti

VĚCNÉ HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS (Souhrn žádostí o podporu podaných do výzvy MAS – věcné hodnocení) – 2. Výzva MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. – OPZ – Podpora zaměstnanosti

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS – výběr projektů – 2. Výzva MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. – OPZ – Podpora zaměstnanosti

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje