Obecně prospěšná společnost

MAP III pro ORP Holešov

Základní informace o projektu MAP III:

Název projektu: Místní akční plán vzdělávání III pro ORP Holešov

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022905

Datum zahájení: 1. 12. 2021

Datum ukončení: 30. 11. 2023

Rozpočet projektu: 2 693 880 Kč

Plakát povinné publicity A3: k stažení v pdf

Místní akční plán vzdělávání III pro ORP Holešov podporuje prohloubení společného plánování a sdílení
aktivit v oblasti vzdělávání v území, navazuje na předchozí projekty MAP I a II. Je zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let – oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Důraz je kladen na podporu škol a jejich spolupráce, zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka.
Do projektu je zapojeno všech 23 mateřských a základních škol z regionu.

Projekt je realizovaný na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plány rozvoje vzdělávání (Výzva MŠMT č. 02_20_082 Akční plánování v území).

Výstupy z MAP I jsou dostupné na stránkách Mikroregionu Holešovsko, z MAP II na stránkách MAS – Partnerství Moštěnka.

Strategické rámce MAP jsou přístupné z: https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap

Stránka MAP pro ORP Holešov na Facebooku

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje