Orgány

Kontrolní a monitorovací výbor

Kontrolní a monitorovací výbor je kontrolním orgánem Místní akční skupiny.
Do kompetence Kontrolního a monitorovacího výboru spadá zejména:
  • Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření Místní akční skupiny
  • Dohlížet na to, aby Místní akční skupina vyvíjela činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy a  Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
  • Nahlížení do účetních knih a dalších dokladů organizace, týkajících se činnosti Místní akční skupiny a kontrola veškerých dokladů
  • Svolat mimořádné jednání Sněmu a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy Místní akční skupiny
  • Kontrolovat metodiku a způsob výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výsledkům výběru projektů
  • Zodpovědnost za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu vyhodnocení monitorovacích indikátorů a evaluační plán)

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje