MAP IV pro ORP Holešov

Kdo MAP tvoří

Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Při sestavování výboru je potřeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území.

Řídící výbor je především platformou:

 • kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území (na základě reprezentativního zastoupení),
 • která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP,
 • která zprostředkovává přenos informací v území,
 • která schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2028.
 Předseda Řídícího výboruIng. Martin Bartík (předseda Mikroregionu Holešovsko)
 Zástupce zřizovatelů školMgr. Milan Fritz (starosta města Holešov)
Mgr. Petr Chvátal (vedoucí odboru kultury, školství a památkové péče Holešov)
Zástupce obcí, které nezřizují školuDrahomír Jura (starosta obce Zahnašovice)
Vedení škol, výborní učitelé, zástupci školních družinMgr. Jarmila Růžičková (ředitelka 1. Základní školy Holešov)
Lenka Krčová (ředitelka Mateřské školy Sluníčko Holešov)
Mgr. Petra Smolová (ředitelka Základní a mateřské školy Žeranovice)
PaedDr. Libuše Procházková (pedagog 1. Základní školy Holešov)
Mgr. Monika Obšivačová (pedagog Základní školy Přílepy)
Zástupci neformálního a zájmového vzděláváníMgr. Jarmila Vaclachová (ředitelka TYMY – Středisko volného času Holešov)
Mgr. Milan Jelínek, MBA (ředitel, Charita Holešov)
Bc. Irena Železná (vedoucí Městské knihovny Holešov)
Zástupce Zlínského kraje, IDZIng. Marta Müllerová (Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu)
Zástupce rodičů (doporučení školskými radami nebo NNO sdružující rodiče)Mgr. Marcela Chvátalová (zástupce rodičů, 1. Základní škola Holešov a garant území ZLK, Kroměřížsko a Uherskohradišťsko)
Zástupce MASMarkéta Poláchová Kropáčková (ředitelka MAS-Partnerství Moštěnka, o.p.s.)

Partnerství MAP

Partnerstvím se rozumí široká platforma spolupracujících subjektů. Struktura a konkrétní složení partnerství je předmětem dohody relevantních aktérů v příslušném území MAP. Spolupráce v území je základem pro vytváření MAP.

Organizace partnerství a spolupráce by měla odrážet členění podle těchto tří základních skupin:
 • zřizovatelé škol a dalších vzdělávacích zařízení (včetně soukromých a církevních zřizovatelů),
 • školy a poskytovatelé vzdělávání (mateřské školy, základní školy, speciální školy, základní umělecké školy, školská zařízení, neziskové vzdělávací organizace),
 • uživatelé vzdělávání (žáci, rodiče).
Spolupráce v partnerství musí probíhat podle principu zapojení veřejnosti. Realizátor projektu zapojí partnery do vytváření plánu tak, že bude realizovat jednu nebo více z uvedených aktivit po oboustranné dohodě s partnery:
 • pravidelné informování, např. prostřednictvím webu,
 • aktivním informování na společných nebo individuálních jednáních,
 • konzultování – sběr a vypořádání připomínek, zjišťování postojů a stanovisek k aktualizacím Místního akčního plánu a k finálnímu plánu,
 • zapojení do pracovních skupin nebo Řídícího výboru

Seznam MŠ, ZŠ zapojených do projektu MAP

Pracovní skupiny

„PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí“

 Zdeněk Ballnér (vedoucí PS)2. Základní škola Holešov
Gabriela Kovářová3. Základní škola Holešov
 Helena Moravčíková2. Základní škola Holešov
 Lenka Hýžová3. Základní škola Holešov
Tereza Zalabáková3. Základní škola Holešov
 Hana ZaoralováMěstská knihovna Holešov
Ivana OralováMŠ Radost Holešov
Libuše Procházková1. Základní škola Holešov
Jaroslava Dvořáková1. Základní škola Holešov
Jarmila VaclachováTYMY – Středisko volného času Holešov

„Rovné příležitosti“

Lenka Krčová (vedoucí PS)MŠ Sluníčko Holešov
Petra ŠínováZŠ a OU Holešov
Martin BartíkObec Rymice
Kateřina KnápkováZŠ a MŠ Rymice
Milan JelínekCharita Holešov

„Financování“

Jarmila Růžičková (vedoucí PS)1. Základní škola Holešov
Veronika BartoškováMěsto Holešov
Libuše Kolomazníková1. ZŠ Holešov, ekonomka
Michaela ZmeškalováMAS – Partnerství Moštěnka, šablony
Jana MožíšováZŠ Kostelec u Holešova

REALIZAČNÍ TÝM

Markéta Poláchová Kropáčková – hlavní manažer projektu

Kateřina Důbravová – koordinátor MAP

Ivana Doleželová – administrátor, PR manažer

Jarmila Růžičková – odborný konzultant pro oblast základního vzdělávání

Lenka Krčová – odborný konzultant pro oblast předškolního vzdělávání

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje