Období 2014–2020

Výzvy SCLLD 2014-2020 – OPŽP

Harmonogram výzev MAS v rámci Programového rámce OPŽP na rok 2019 ZDE.

Opatření Programového rámce OPŽP:

PROGRAMOVÝ RÁMEC OPŽP
D1 Vytváření prvků územní ekologické stability a podpora biodiverzity
D2 Podpora protierozních opatření
D3 Revitalizace sídelní zeleně

Kontaktní osoba pro konzultace Vašeho projektového záměru z Programového rámce OPŽP: Michaela Zmeškalová, tel: 733 784 707, michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje