Obecně prospěšná společnost

MAP II pro ORP Holešov

Realizace projektu MAP II: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021

Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Holešov podporuje prohloubení společného plánování a sdílení
aktivit v oblasti vzdělávání v území. Je zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků
do 15 let – tedy oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního
vzdělávání. Důraz je kladen na podporu škol a jejich spolupráce, zlepšení spolupráce formálního a
neformálního vzdělávání a rozvoj potenciálu každého žáka. Navazuje na předchozí MAP I.

Cílem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol a rozvoj potenciálu každého žáka. Důležitým aspektem MAP je rozvoj funkčního místního partnerství zřizovatelů, ředitelů škol a vzdělávacích organizací – NNO, školních družin, soukromých vzdělávacích institucí a dalších subjektů.

Projekty jsou realizovány na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plány rozvoje vzdělávání (Výzva MŠMT č. 02_17_047).

Výstupy z MAP I jsou dostupné na stránkách Mikroregionu Holešovsko.

Strategické rámce MAP jsou přístupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP

Stránka MAP II pro ORP Holešov na Facebooku

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje