Místní akční skupina

Strategie CLLD 2021-2027

Od roku 2020 probíhá příprava nové Strategie CLLD MAS – Partnerství Moštěnka pro programové období 2021-2027. Cílem této strategie je na základě analýzy území najít místní problémy a rozvojové potřeby, stanovit odpovídající cíle a opatření a jejich realizací přispět k rozvoji území MAS.

Vzhledem k tomu, že se v návaznosti na přijatá epidemiologická opatření v souvislosti s covid-19 nemohou konat jednání pracovních skupin k přípravě strategie, uskuteční se sběr potřebných informací a projektových záměrů pro období 2021-2027 formou dotazníkových šetření.

Pokud připravujete projektové záměry, které byste chtěli podpořit prostřednictvím Strategie CLLD MAS – Partnerství Moštěnka, prosím konzultujte je s námi na níže uvedených kontaktech:

  • Programový rámec IROP: marketa.kropackova@mas-mostenka.cz, tel: 737 775 991,
  • Programový rámec SZP, OPŽP: michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz, tel: 733 784 707,
  • Programový rámec OPZ+, TAK: marie.tesarova@mas-mostenka.cz, tel: 734 435 217.

Zapojte se i Vy do přípravy rozvojové strategie území MAS vyplněním dotazníku pro spolky a neziskové organizace, podnikatele nebo veřejnost, návrhem projektového záměru nebo připomínkováním pracovních dokumentů k tvorbě SCLLD (např. že v území vznikla nová potřeba), které zde budou průběžně vystavovány.

Děkujeme.

Tým MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje