Období 2014–2020

Infolisty

Infolist My a svět 1/2017

 • Strategie MAS na roky 2014-2020 je schválena k podpoře
 • Vypsali jsme 5. výzvu Programu podpory spolků
 • Na území MAS vznikají čtyři Místní akční plány vzdělávání

infolist_1_2017_web.pdf

Infolist My a svět 1/2016

 • MZe vyhlásilo další kolo Programu rozvoje venkova 2014-20
 • Vyhlášena výzva pro žadatele o značku HANÁ regionální produkt
 • Dotace pro dobrovolné hasiče na rok 2017 – příjem do dubna 2016
 • Program podpory spolků – propagační akce MAS 2016
 • Mikroregion Moštěnka vydal Cyklotoulky Moštěnkou

infolist_1_2016_web.pdf

Infolist My a svět 4/2015

 • Vyhlášeno 1. kolo příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova 2014-20
 • Vyhlášena výzva pro žadatele o značku HANÁ regionální produkt
 • Pečecký mikroregion navštívil Moštěnku
 • Za poznáním do jižních Čech
 • Mikroregion Moštěnka se představil v Českém rozhlase Olomouc

infolist_5_2015_web.pdf

Infolist My a svět 3/2015

 • Závěrečná konference Příběhy našich kronik v Dřevohosticích
 • Výstupy projektu meziobecní spolupráce
 • V Dřevohosticích se koná XIX. slet čarodějnic

infolist_3_2015_text_web.pdf

Infolist My a svět 2/2015

 • Pozvánka na 3. Sněm MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.
 • Mikroregion Moštěnka se aktivně zabývá oblastmi odpadového hospodářství, cyklostezek a sociální oblastí
 • Nově jsou vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o značku HANÁ

infolist_2_2015_web.pdf

Infolist My a svět 1/2015

 • Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
 • Inovovaná aplikace na podporu strategiického plánování obcí
 • Zajímají Vás připravované a aktuálně vyhlášené dotační tituly?
 • Vydali jsme nové číslo zpravodaje MAS-PM „My a svět“

infolist_1_2015_web.pdf

Infolist My a svět 3/2014

 • MAS vybrala v 10. výzvě 13 nových projektů spolků za poslední milion
 • Pozvánka na 1. Sněm MAS – Partnerství Moštěnka, o. p. s.
 • První interaktivní akce projektu Příběhy našich kronik v Kostelci u Holešova

infolist_3_2014_text_web.pdf

Infolist My a svět 2/2014

 • MAS přijala v 10. výzvě 23 projektů za více než 2 miliony
 • Mikroregion Moštěnka partner projektu Podpora meziobecní spolupráce
 • Kulatý stůl k problematice zakládání sociálních družstev

infolist_2_2014_web.pdf

Infolist My a svět 1/2014

 • MAS vyhlásila výzvu pro spolky na kulturní a sportovní aktivity
 • MAS-PM je nyní obecně prospěšnou společností
 • Vyšel Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV a NS MAS – 1/2014

infolist_1_2014_web.pdf

Infolist My a svět 11/2013

 • MAS vyhlásí výzvu pro spolky na kulturní a sportovní aktivity
 • Výzva MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014 zveřejněna
 • Co čeká místní akční skupiny po roce 2013?

infolist_11_2013_web.pdf

Infolist My a svět 10/2013

 • Devátá výzva pro žádosti o značku HANÁ a setkání certifikovaných výrobců
 • MAS získala podporu pro projekt spolupráce Příběhy našich kronik
 • MAS-PM mění právní formu

infolist_10_2013_web.pdf

Infolist My a svět 9/2013

 • Účastníme se Národní konference Venkov
 • Veřejná obhajoba projektů spolupráce se konala koncem září
 • Vyšlo 10. číslo zpravodaje My a svět

infolist_9_2013_web.pdf

Infolist My a svět 8/2013

 • MAS vystavuje na Zemi živitelce
 • Projekt Místní partnerství zaměstnanosti
 • Připravili jsme nový projekt spolupráce Příběhy našich kronik
 • Vyšla výroční zpráva MAS-PM za rok 2012

infolist_8_2013a.pdf

Infolist My a svět 7/2013

 • 8. výzva značky HANÁ regionální produkt® má uzávěrku 21. června
 • 15. sektání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje v Dřevohosticích
 • Pozvánka na nejbližší akce v regionu a okolí

infolist_7_2013_web.pdf

Infolist My a svět 6/2013

 • V Pravčicích mají nové zemědělské muzeum
 • X. Setkání obcí mikroregionu Moštěnka
 • Diskuze na téma přímé volby starostů se koná 16. června v Hranicích

infolist_6_2013_web.pdf

Infolist My a svět 5/2013

 • Druhé veřejné projednávání k přípravě rozvojové strategie MAS-PM
 • Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje venkova roku 2013
 • Vlkošská baňka a Raab Rohálovská 50ka

infolist_5_2013_web.pdf

Infolist My a svět 4/2013

 • Podpou z 9. výzvy získá 22 nových projektů
 • Vyšel Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV a NS MAS – 3/2013
 • Kostelecké chmelovárek 2013

infolist_4_2013.pdf

Infolist My a svět 3/2013

 • Seznam přijatých žádostí a výše požadované dotace v 9. výzvě
 • Z webu NS MAS ČR
 • Beňovský slivkošt – sběr vzorků

infolist_3_2013_pro_web.pdf

Infolist My a svět 2/2013

 • V 9. výzvě přijala MAS-PM 44 žádostí o dotaci
 • Sedmá výzva pro žádosti o značku HANÁ regionální produkt
 • 1. obecní ples v Horní Moštěnici se koná 2. března 2013

infolist_2_2013_web.pdf

Infolist My a svět 1/2013

 • MAS-PM vyhlašuje 9. výzvu v programu Leader
 • Valné shromáždění členů MAS-PM se uskuteční 10. ledna 2013
 • Vydali jsme nové číslo zpravodaje MAS-PM „My a svět“

infolist_1_2013_novy2.pdf

Infolist My a svět 17/2012

 • Program obnovy a rozvoje venkova 2013 MMR ČR má 3 dotační tituly
 • Dalších sedm výrobců z Hané získalo certifikát „HANÁ regionální produkt®“
 • Vyhlášení výsledků fotosoutěže 2012 se uskuteční 6.12.2012
 • Vyšel Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV a NS MAS – 12/2012

infolist_17_2012_web.pdf

Infolist My a svět 16/2012

 • První veřejné projednávání Integrované strategie rozvoje území se koná v Dřevohosticích
 • Známe vítěze fotosoutěže „Poznáváme náš region“ 2012
 • Horolezecký straz v Bezuchově 10. listopadu 2012

infolist_16_2012_web.pdf

Infolist My a svět 15/2012

 • MAS-PM v 8. výzvě programu LEADER vybrala 5 nových projektů
 • Šestá výzva pro zájemce o značku „HANÁ regionální produkt®“
 • XVIII. Velká cena Holešova ve vzpírání

infolist_15_2012.pdf

Infolist My a svět 14/2012

 • MAS přijala v 8. výzvě 7 nových žádostí
 • MAS – Partnerství Moštěnka je první v hodnocení MAS 2012
 • Prezentace na závěrečné konferenci UNIVES v Olomouci
 • Účastníme se Národní konference Venkov 2012
 • Vyšel Zpravodaj venkova – měsíčník SPOV a NS MAS – 10/2012

infolist_14_2012.pdf

Infolist My a svět 13/2012

 • Konference Občanská participace na venkově, 26. – 27. 9. 2012
 • K nositelům značky HANÁ regionální produkt® se připojili noví výrobci
 • Nabízíme pomoc nově vznikajícím MAS v opatření PRV III.4.1.
 • Fotosoutěž pro děti prodloužena do 3. října 2012
 • KOSTELECKÁ TRAKTORIÁDA 2012

infolist_13_2012.pdf

Infolist My a svět 12/2012

 • MAS-PM vyhlašuje 8. výzvu v programu LEADER
 • Seminář pro žadatele k 8. výzvě MAS-PM
 • MAS opět vystavuje na Zemi živitelce
 • Přijďte ochutnat to nejlepší z kraje do Přerova a Hranic

infolist_12_2012_web.pdf

Infolist My a svět 11/2012

 • MAS – Partnerství Moštěnka se představí na Agrokomplexu v Nitře
 • Aktuální změny a nové postupy v oblasti zadávání veřejných zakázek
 • Koncem srpna bude ukončena fotosoutěž i 5. výzva pro příjem žádostí o značku HANÁ regionální produkt®
 • Pohádkový les v Beňově

infolist_11_2012_web.pdf

Infolist My a svět 10/2012

 • Pátá výzva pro zájemce o značku HANÁ reionální produkt®
 • Setkání představitelů mikroregionů s Olomouckým krajem
 • Otevření VTIC Dřevohostice
 • Mikroregionální střelby v Domaželicích

infolist_10_2012_web.pdf

Infolist My a svět 9/2012

 • Seminář „Venkovská krajina a dotace“. 16. 6. 2012 v Modré
 • Školení Vzdělaný zastupitel, 28. 6. 2012 Kostelec u Holešova
 • Dřevohostice mají nejlepší obecní zpravodaj Olomouckého kraje
 • Dny česko-slovenské spolupráce
 • Vybrané akce v regionu a okolí

infolist_9_2012_web.pdf

Infolist My a svět 8/2012

 • Moravský kulturní salon v Olomouci
 • Soutěž prezentací žáků 2. stupně ZŠ o regionu už zná svého vítěze
 • V nadcházejících dvou víkendech se uskuteční tři akce podpořené z Programu podpory spolků 2012

infolist_8_2012_web.pdf

Infolist My a svět 7/2012

 • Značku HANÁ regionální produkt® obdrželo 11 nových výrobců
 • MAS-PM se zúčastnila bruselského setkání MAS
 • Kulturní akce prvního víkendu v červnu patří historii a šermu a folkové muzice

infolist_7_2012_web.pdf

Infolist My a svět 6/2012

 • Na podzim 2012 vyhlásíme 8. výzvu
 • MAS-PM se koncem dubna zúčastní setkání MAS v Bruselu
 • Ministr zemědělství se na Zlínsku setkal se zástupci venkova

infolist_6_2012.pdf

Infolist My a svět 5/2012

 • Podali jsme projekt spolupráce „Studente, neváhej – venkovu pomáhej!“
 • V Holešově se uskuteční kulatý stůl k budoucnosti rozvoje venkova
 • Vyhlásili jsme soutěž PowerPointových prezentcí o našem regionu
 • Velikonoční výšlap na Sv. Hostýn

infolist_5_2012_web.pdf

Infolist My a svět 4/2012

 • MAS-PM v 7.výzvě programu LEADER vybrala 18 nových projektů
 • Program podpory spolků 2012 – podpořené žádosti v 1. kole
 • Beňovský slivkošt 2012

infolist_4_2012.pdf

Infolist My a svět 3/2012

 • Veřejné slyšení žadatelů projektů podaných do 7. výzvy
 • 41 zájemců se přihlásilo do 1. kola Programu podpory spolků 2012
 • Čtvrtá výzva pro zájemce o značku „HANÁ regionální produkt®“
 • Vlkošská baňka – 6. ročník
 • Pravčický košt slivovice

infolist_3_2012.pdf

Infolist My a svět 2/2012

 • V 7. výzvě MAS-PM přijala 20 žádostí o dotaci za 11,4 milionu korun
 • V 2. ročníku fotosoutěže „Poznáváme náš region“ mohou soutěžit děti i dospělí
 • Regionální značka HANÁ získala pro svou propagaci novou energii

infolist_2_2012.pdf

Infolist My a svět 1/2012

 • Vypsali jsme 1. kolo Programu podpory spolků 2012
 • Uzávěrka některých dotačních titulů již v únoru
 • Soutěž v uzlování 11. února v Mysločovicích

infolist_1_2012.pdf

Infolist My a svět 20/2011

 • MAS – Partnerství Moštěnka v roce 2011
 • Valné shromáždění členů MAS-PM se uskuteční v lednu
 • Druhý seminář pro žadatele do 7. výzvy 10. ledna v Dřevohosticích

infolist_20_2011_web.pdf

Infolist My a svět 19/2011

 • MAS vyhlašuje 7. výzvu programu LEADER
 • Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011
 • Nové certifikáty „HANÁ regionální produkt®“ výrobcům potravin i krajce
 • Vyšlo dvanácté číslo Zpravodaje venkova 2011
 • MAS-PM podpořila Mistrovství ČR mladších žáků ve vzpírání 2011

infolist_19_2011_web.pdf

Infolist My a svět 18/2011

 • Seminář „Architektura a vzhled obcí“, Náměšť na Hané
 • Návrh nařízení EP a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z EZFRV
 • Známe výsledky hodnocení MAS. Máme 178 bodů
 • Vánoční výstava v Beňově

infolist_18_2011_web.pdf

Infolist My a svět 17/2011

 • MAS podpořila v 6. výzvě 5 nových projektů pro rozvoj podnikání
 • Připravujeme 7. výzvu programu LEADER
 • Pozvánka na Národní konferenci Venkov 2011
 • Otevírání hipostezek vedoucích střední Moravou v Kyselovicích a Těšánkách

infolist_17_2011_web.pdf

Infolist My a svět 16/2011

 • Značka „HANÁ regionální produkt®“ – třetí výzva pro žádosti o udělení
 • Přijďte na veřejné slyšení žadatelů projektů do 6. výzvy – 18. října od 9.00 hodin
 • Konference „Analýza venkova: Nové otazníky a výzvy“ – 20. října, Olomouc
 • Otevírání hipostezek vedoucích střední Moravou

infolist_16_2011_web.pdf

Infolist My a svět 15/2011

 • MAS-PM přijala v 6. výzvě 7 projektů do nové Fiche 8
 • Do podzimní výzvy Programu podpory spolků se přihlásilo 6 zájemců
 • Mze vyhlásilo 14. kolo PRV. Příjem žádostí o dotace 25. 10. – 7. 11. 2011
 • Hubertova jízda v Bochoři

infolist_15_2011_web.pdf

Infolist My a svět 14/2011

 • Podpora novely o rozpočtovém určení daní – demonstrace starostů 21. září
 • Uzávěrka podzimní výzvy Programu podpory spolků a 6. výzvy programu LEADER se blíží
 • Okresní výstava ovoce a zeleniny v Machové

infolist_14_2011.pdf

Infolist My a svět 13/2011

 • Podzimní výzva Programu podpory spolků – propagační akce MAS
 • Seminář Podmínky Programu rozvoje venkova ČR v Náměšti na Hané
 • Získali jsme podopru na oba projekty spolupráce
 • Dožínky Olomouckého kraje 2011
 • Dětské odpoledne „Poklady mého kraje“ v Beňově

infolist_13_2011.pdf

Infolist My a svět 12/2011

 • MAS vyhlašuje 6. výzvu progrmu LEADER
 • Zúčastníme se Země živitelky a Agrokomlexu Nitra
 • S natáčením filmového dokumentu o projektech venkova se již začalo
 • Festival NOC POD HVĚZDAMI v Lukovečku

infolist_12_2011_web.pdf

Infolist My a svět 11/2011

 • Podali jsme dva nové projekty spolupráce
 • Rezervace zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí
 • Vybrané akce červenec 2011 na území regionu MAS-PM

infolist_11_2011_web.pdf

Infolist My a svět 10/2011

 • V 5. výzvě MAS-PM schváleno 16 nových projektů
 • Valné shromáždění členů MAS-PM do konce června
 • VIII. setkání obcí mikroregionu Moštěnka

infolist_10_2011_web.pdf

Infolist My a svět 9/2011

 • Veřejné slyšení projektů v 5. výzvě MAS – Partnerství Moštěnka
 • Česko-polská konference Partnerství LEADER 2011 na Bouzově
 • Rezervace zázemí pro pořádání kulturních a společenských akcí

infolist_9_2011_web.pdf

Infolist My a svět 8/2011

 • MAS-PM přijala 23 projektů v 5. výzvě – převis je téměř dvojnásobný
 • Značka „HANÁ regionální produkt®“ – 2. výzva
 • Venkovské turistické informační centrum (VTIC) v Dřevohosticích se v červenci poprvé otevře veřejnosti

infolist_8_2011_web.pdf

Infolist My a svět 7/2011

 • V pátek 13. května je poslední termín uzávěrky předkládání žádostí do 5. výzvy
 • Vyhlášení fotosoutěže „Poznáváme náš region“
 • Výsledky PORV MMR ČR 2011 jsou již známy
 • Výběr společenských a kulturních akcí květen 2011

infolist_7_2011_web.pdf

Infolist My a svět 6/2011

 • MAS vyhlašuje 5. výzvu v programu LEADER a pořádá seminář
 • Venkovské infocentrum Dřevohostice
 • Zázemí pro pořádání akcí již k zapůjčení
 • Slet čarodějnic 2011

infolist_6_2011_web.pdf

Infolist My a svět 5/2011

 • Studenti vyměří 230 kilometrů nových hipostezek
 • Žádosti o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“ je možno podat v rámci výzvy 1/2011 do poloviny dubna
 • Pozvánka na exkurzi v rámci projektu Moravské a slezské ovocné stezky, Pravčice 15. dubna
 • Nejbližší kulturní a sportovní akce v našem regionu

infolist_5_2011_web.pdf

Infolist My a svět 4/2011

 • Program podpory spolků v jarní výzvě podpoří 18 propagačních akcí
 • SPOV OK zvolil nového předsedu
 • Regionální značku HANÁ převzala MAS Moravská cesta

infolist_4_2011_web.pdf

Infolist My a svět 3/2011

 • SZIF zveřejnil oficiální výsledky 11. kola PRV
 • V Dřevohosticích se uskutečnil seminář KS NS MAS OK
 • MAS – Partnerství Moštěnka v Televizi Přerov
 • Akce Jezdeckého klubu Radkova Lhota v roce 2011
 • Vlkošská baňka

infolist_3_2011_web.pdf

Infolist My a svět 2/2011

 • Některým dotačním programům se blíží termín uzávěrky
 • V Dřevohosticích se uskuteční seminář KS NS MAS OK
 • Beňovský slivkošt 2011
 • Pravčický košt slivovice

infolist_2_2011_web.pdf

Infolist My a svět 1/2011

 • MAS – Partnerství Moštěnka ve spolupráci s Asociací regionálních značek vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o udělení značky „HANÁ regionální produkt®“
 • Grantový program na podporu spolků rozdělí v letošním roce 130 tisíc
 • Konzultační den věnovaný aktuálním dotačním výzvám proběhne v Kostelci u Holešova

infolist_1_2011_web.pdf

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje