Výzvy SCLLD 2014-2020 – OPZ

5. Výzva – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování II

Výzva vyhlášena 24. 9. 2019, uzavřena bude 31. 10. 2019.

VÝZVA

5. Výzva MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. – OPZ – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování II

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 – Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 3 – Statut místní akční skupiny MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., obsahující Jednací a volební řád MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.

Příloha č. 4 – Etický kodex osoby podílející se na hodnocení či výběru žádosti o podporu z OPZ předložených na základě výzvy Místní akční skupiny

Příloha č. 5 – Údaje o sociální službě

Příloha č. 6 – Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Příloha č. 7 – Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba

Příloha č. 8 – Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Příloha č. 9 – Principy komunitní práce a vodítka pro předkládání projektů komunitní práce

SEMINÁŘE

Pozvánka na seminář pro žadatele – 7. 10. 2019 v 9.00 hod, kancelář MAS, Kostelec u Holešova 58 (budova obecního úřadu)

SEZNAM PŘIJATÝCH PROJEKTŮ

Seznam přijatých žádostí – Výzva 5 OPZ MAS – Partnerství Moštěnka – Podpora sociálních služeb a sociálního začleňování II

VĚCNĚ HODNOCENÍ A VÝBĚR PROJEKTŮ

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS – V5 – Hodnotící komise MAS a Výběrová komise MAS (po přehodnocení projektů)

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS – V5

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje