Obecně prospěšná společnost

Výzvy PPS

Cíl Programu podpory spolků

Zlepšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných místními spolky a sdruženími v obcích regionu MAS – Partnerství Moštěnka prostřednictvím rozvoje spolupráce a partnerství venkovských spolků a sdružení s místní akční skupinou. Prohlubování identifikace místních spolků s regionem. Propagace a udržování společných tradic. Podpora činnosti spolku.

Oprávnění žadatelé

Registrované místní spolky, sdružení, kluby a neziskové organizace nebo neregistrované skupiny občanů prostřednictvím organizací s právní subjektivitou.

Spolek musí zároveň splnit tyto podmínky:

  • sídlí v členské obci MAS–PM a tato hradí řádně členské příspěvky
  • sídlí v nečlenské obci, která hradí členské příspěvky bez vazby na členství

Vymezení regionu podpory

region MAS – Partnerství Moštěnka

Způsobilé výdaje

  • výdaje spojené s realizací kulturních, sportovních, společenských a dalších tradičních akcí (občerstvení pro účinkující, pořízení pohárů a věcných cen, úhrada hudební produkce…)
  • pořízení drobného vybavení

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje