Aktuality

8. 4. 2024

Vyhlašujeme 1. Výzvu SZP

MAS – Partnerství Moštěnka vyhlašuje 1. výzvu v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky. Podporovány budou aktivity Fiche 4 a Fiche 5.

Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků

  • nezemědělské podnikání – podnikatelské subjekty splňující definici malého a středního podniku
  • minimální způsobilé výdaje 200 tis. Kč; maximální způsobilé výdaje 1 500 tis. Kč
  • výše dotace 50 %; alokace 6 mil. Kč
  • způsobilé výdaje: investice do staveb, strojů a technologií a dalšího vybavení pro nezemědělské podnikání

Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí

  • obce, svazky obcí, jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace
  • minimální způsobilé výdaje 200 tis. Kč; maximální způsobilé výdaje 1 500 tis. Kč
  • výše dotace 70 %; alokace 8 mil. Kč
  • lze uplatnit způsobilé výdaje z následujících oblastí:
  • A) – investice do kulturního, spolkového a společenského zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání a knihoven (stavby, stroje, technologie, vybavení pro vyjmenovaná zařízení). Mobilní zařízení (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, mobilní stánky, podia, pivní sety, mobilní toalety, venkovní topidla, ozvučovací, osvětlovací a projekční vybavení)
  • B) – investice do drobné infrastruktury a základních služeb (zastávky veřejné dopravy, hřbitovy, veřejně přístupná dětská hřiště a sportoviště, prostory pro separaci odpadů včetně nádob, komunální technika – technika pro péči a úpravu komunálních ploch, silnic a chodníků, technika pro zimní údržbu, technika pro svoz odpadu – malotraktory s různými nástavbami, štěpkovače, sekačky, křovinořezy, sypače, frézy)

Termín vyhlášení výzvy: 9. dubna 2024

Termín zahájení příjmu žádostí: 16. dubna 2024

Termín ukončení příjmu žádostí: 10. května 2024

Kontaktní osobou pro tuto výzvu je Michaela Zmeškalová, tel. 733 784 707, email: michaela.zmeskalova@mas-mostenka.cz

Dokumenty k výzvě jsou k dispozici na webových stránkách MAS-PM na záložce 1. Výzva SZP.

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje