Aktuality

13. 9. 2022

V Horní Moštěnici se jednalo, kam budou směřovat dotace z MAS v Programovém rámci IROP

MAS – Partnerství Moštěnka pokračuje v přípravě nového programového období 2021+. Poté, co v srpnu podala zastřešující projekt pro aktivity podporované z Operačního programu Zaměstnanost Plus, se v září zaměřila na projednání toho, do kterých oblastí podporovaných v Integrovaném regionálním operačním programu MAS alokuje kolik finančních prostředků. K tomu se uskutečnilo 6. září 2022 na Štulbachu v Horní Moštěnici setkání starostů obcí z území působnosti MAS, kteří diskutovali a navrhli, které oblasti podpory jsou pro ně nejdůležitější a jaké jsou v obcích připravené projekty. Výstupy z jednání budou podkladem pro jednání Programového výboru MAS, který o konečné podobě Programového rámce IROP 2021+ pro území MAS rozhodne.

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje