Aktuality

16. 5. 2016

Zpravodaj venkova 5/2016

Vážení příznivci venkova,
zasíláme Vám odkazy na elektronickou podobu nového čísla Zpravodaje venkova 5/2016. Rekapituluje zejména dubnové události a přináší nová témata.

V 5. čísle roku 2016 si například můžete přečíst:

 • 165 MAS podalo do konce března na MMR rozvojovou strategii CLLD/LEADER
 • Odborníci na pozvání SPOV v Senátu debatovali o erozi půdy: Auto z půjčovny nikdo nemyje
 • Snažíme se iniciovat aktivity pro periferní oblasti kraje, říká Radan Večerka, ze SPOV Karlovarského kraje
 • Výbor NS MAS řešil rozdílný přístup MŠMT k MAPům vzdělávání
 • NS MAS uzavřela memorandum o spolupráci s Fórem cestovního ruchu
 • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve sbírce
 • Obce získají z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 více než 360 milionů
 • Žadatelé podali již přes 360 projektů do IROP. Na sociální podniky a památky
 • Na zlepšení ovzduší nových 2,7 miliardy z OPŽP. Zájem dvojnásobně překonal alokaci

Zpravodaj si můžete stáhnout také na adresách:

Prostorový prohlížeč:

Spolek pro obnovu venkova ČR ve spolupráci s Národní sítí MAS ČR zlepšují svým Zpravodajem venkova přenos informací mezi obcemi, regiony, institucemi na krajské i národní úrovni. Zpravodaj zasíláme na elektronické adresy všech obcí v ČR, mikroregionů, místních akčních skupin, zastupitelů ve všech krajích, krajské odbory regionálního rozvoje a na adresy ministerstev, které se zabývají venkovem, a dalších státních institucí. Budeme rádi, když časopis rozešlete i na adresy lidí ve vašem okolí, které by mohl rovněž zajímat.

S pozdravem
Zpravodaje venkova (SPOV ČR + NS MAS ČR)
www.spov.org / Zpravodaj
www.nsmascr.cz / Zpravodaj venkova

Nejbližší uzávěrka vašich příspěvků pro Zpravodaj venkova 6/2016 je v pátek 27. května 2016.

Do příštího čísla připravujeme:

 • Vesnice roku 2016. Kdo se přihlásil a jaký je o soutěž zájem?
 • SPOV jednal o venkovském parlamentu a přípravě Národní konference Venkov 2016
 • Národní síť MAS hodnotila připravenost MMR a strategií MAS

Pokud nám chcete k těmto tématům sdělit své postřehy a náměty, napište na adresu: marie.sulakova@seznam.cz

Odběr e-mailového zpravodaje

Přihlaste se k odběru a žádná z důležitých aktualit Vám již neunikne.

Partneři

Národní síť MAS Spolek pro obnovu venkova Haná regionální produkt Ministerstvo zemědělství UNIVES Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje